Cursuri de specializare
Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate ANC (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.
  • Tipul de curs: Curs de specializare
  • Cod COR: 241263
  • Durata: 48 de ore
Asociaţia "Centrul de Inovare şi Dezvoltare Durabilă Nord-Vest", furnizor autorizat de formare profesională, lansează cursul de specializare pentru ocupaţia "Evaluator proiecte".