02 Feb 2015

Defineşte-ţi destinul - ID POSDRU/173/6.1/S/148404


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 6 – "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.1 – "Dezvoltarea economiei sociale"
Titlul proiectului: "Defineşte-ţi destinul"
Nr. Contract: POSDRU/173/6.1/S/148404

PROIECT "DEFINEŞTE-ŢI DESTINUL" ID POSDRU/173/6.1/S/148404


PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI
05.01.2015-31.12.2015

REGIUNILE ÎN CARE SE VA IMPLEMENTA PROIECTUL
Bucureşti-Ilfov şi Nord-Vest, judeţele Alba Ilfov, Maramureş.

BENEFICIAR: Asociaţia Pro Factum Alba Iulia
PARTENER 1: S.C. GE-COST 2001 S.R.L. Bucureşti
PARTENER 2: Asociaţia "Centrul de Inovare şi Dezvoltare Durabilă Nord-Vest"

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Îl constituie dezvoltarea şi integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, prin intermediul economiei sociale, în vederea creşterii competitivităţii şi participării pe piaţa muncii într-un cadru flexibil, modern şi inclusiv.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Creşterea oportunităţilor de ocupare prin informare, furnizare de servicii specializate, programe de formare şi creare locuri de muncă în vederea promovării unei economii durabile într-un cadru social inclusiv, bazat de solidaritate socială, egalitate de şanse, dezvoltarea umană.

OS2. Îmbunătăţirea accesului şi participarii la formare profesională în vederea dezvoltării cunoştinţelor, competenţelor, abilităţilor şi creşterii încrederii şi stimei de sine a grupurilor vulnerabile.

OS3. Dezvoltarea structurilor de economie socială şi crearea locurilor de muncă în vederea integrării durabile pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile care să conducă la creşterea nivelului de trai şi la diminuarea riscului de excluziune şi marginalizare socială.

OS4. Dezvoltarea programelor specifice de formare în domeniul economiei sociale în vederea creşterii competenţelor şi expertizei pentru managerii structurilor de economie socială, pentru generarea unui management performant şi consolidarea structurilor de economie socială.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

A1. Managementul proiectului
A2. Informare şi publicitate proiect
A3. Furnizare servicii de informare şi consiliere profesională
A4. Furnizare program de dezvoltare personală
A5. Furnizare program de formare profesională
A6. Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de economie socială
A7. Furnizare program de formare profesională "Antreprenor în economia socială"

GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI

12 Familii cu peste 2 copii
12 Familii monoparentale
30 Femei
4 Manageri ai întreprinderilor sociale
21 Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
15 Persoane cu dizabilităţi

VALOAREA PROIECTULUI
3.834.657,00 lei
Evaluaţi acest material
(1 Vot)