Proiecte
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea şi integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, prin intermediul economiei sociale, în vederea creşterii competitivităţii şi participării pe piaţa muncii într-un cadru flexibil, modern şi inclusiv.