28 Mai 2015
Citit de 746 ori

S-a finalizat cursul Competenţe antreprenoriale, grupa 1, Alba Iulia

a-gray-defineste-destinul

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, "Investeşte în oameni!"
Axa prioritară 6 – "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.1 – "Dezvoltarea economiei sociale"
Titlul proiectului: "Defineşte-ţi destinul"
Nr. Contract: POSDRU/173/6.1/S/148404

S.C. GE-COST 2001 S.R.L. (Bucureşti) a organizat cursul "Competenţe antreprenoriale", grupa 1, în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în cadrul proiectului "Defineşte-ţi destinul". Proiectul este derulat în parteneriat cu Asociaţia Pro Factum Alba Iulia, în calitate de Beneficiar, şi cu Asociaţia "Centrul de Inovare şi Dezvoltare Durabilă Nord-Vest", în calitate de Partener 2.

Cursul, cu o durată de 80 ore, a fost susţinut pentru un total de 28 participanţi. Activitatea s-a desfăşurat în perioada 11-28 mai 2015. Examenul s-a desfăşurat în data de 28.05.2015, finalizându-se cu promovabilitate de 100%.

Participanţii la curs au învăţat pe parcursul orelor de teorie şi practică noţiuni privind: antreprenoriatul; iniţierea unei afaceri; administraţie (management); organizarea activităţii; strategia de marketing; politica de promovarea; finanţarea unei afaceri; dezvoltarea produselor; serviciilor unei afaceri; managementul personalului; evidenţa contabilă; sistemul de evidenţă financiară; strategii de dezvoltare şi riscurile afacerilor; logistica necesară derulării afacerilor; logistica necesară derulării afacerii; planul de afaceri; dezvoltare durabilă.

Activităţile din cadrul proiectului "Defineşte-ţi destinul" sunt gratuite pentru potenţialii beneficiari ai grupurilor vulnerabile – femei, persoane care provin din familii cu mai mult de doi copii sau familii monoparentale, persoane care au părăsit timpuriu şcoala şi persoane cu dizabilităţi – din regiunile Centru (judeţul Alba), Bucureşti-Ilfov şi Nord-Vest (judeţul Maramureş).

Proiectul "Defineşte-ţi destinul"” are drept scop dezvoltarea economiei sociale, generând oportunităţi de ocupare inovative, locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile şi promovând un model de dezvoltare socială bazat pe incluziune, şanse egale, solidaritate socială. Este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!", Axa prioritară 6 – "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.1 – "Dezvoltarea economiei sociale".

Contact:

S.C. GE-COST 2001 S.R.L.
Str. Matei Voievod, nr. 93, Sector 2, Bucureşti

Ileana Ifrim – Coordonator activităţi Partener 1
Telefon: 0722.567.130


s-gray-defineste-destinul
Evaluaţi acest material
(1 Vot)